Prawnik w szpitalu – jakie są jego zadania?

Prawnik w szpitalu – jakie są jego zadania?

Obsługa prawna szpitali to zadanie dla prawników specjalizujących się obsłudze podmiotów leczniczych, którzy znają zapotrzebowania i oczekiwania branży. Radcy prawni pracujący na co dzień z lekarzami i managerami ochrony zdrowia posiadają doświadczenie i wysokie...
Jak ubiegać się o należne odszkodowanie?

Jak ubiegać się o należne odszkodowanie?

Miałeś stłuczkę bądź wypadek samochodowy, w którym nie z twojej winy ucierpiał twój samochód? Ubiegaj się o należne odszkodowanie, które pokryje straty materialne pojazdu. Sprawca wypadku uchyla się od zapłaty? Dowiedz się, co możesz zrobić, aby nie być jeszcze...
Kiedy należy się odprawa?

Kiedy należy się odprawa?

Pracownicy, którzy zostali zwolnieni przez pracodawcę z przyczyn od siebie niezależnych mają prawo do odprawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi przez Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących...