Zakres usług, jakie adwokat może zaoferować osobie rozwodzącej się, jest znacznie szerszy niż się powszechnie uważa. Adwokat zajmuje się podziałem majątku, alimentami, prawem do opieki nad dzieckiem, a także innymi aspektami bezpośrednio wiążącymi się z rozwodem. 

Współpraca z adwokatem – na czym polega

Adwokaci podobnie jak lekarze nie mogą zagwarantować stuprocentowej pewności wygranej. Nie dzieje się tak dlatego, że robią coś nie tak i nie wierzą w swoje możliwości lub w wygranie sprawy. Mecenasi mają po prostu świadomość, że ich zadaniem jest jak najlepsza obrona klienta, jednak ostateczną decyzję i tak podejmuje sąd. Często rozstrzygnięcie sprawy „za wszelką cenę” nie musi być najkorzystniejszą opcją – zdarza się, że lepsze rozwiązania da się osiągnąć na drodze rozmów. Adwokat jest tą osobą, która pomaga dostrzec różne możliwości dostępne w danej sytuacji.

Sprawa sądowa tak naprawdę nigdy nie jest pewna, jeżeli chodzi o wygraną, bo istnieją dwie strony sporu, które będą próbowały jak najlepiej przedstawić swoje argumenty. Dodatkowo, w sprawie bierze się też pod uwagę dowody, zeznania świadków, także jest tutaj wiele możliwości na skomplikowanie naszej sprawy, a każdy dodatkowy dowód może w znaczny sposób zmienić ostateczną decyzję sądu. Mało tego, zaszkodzić sobie może też sam klient, który przemilczy coś ważnego w rozmowie z adwokatem lub po prostu będzie działał niezgodnie z jego zaleceniami.

Rozwód i podział majątku

Małżeństwa, które nie mają ustalonej rozdzielności majątkowej będą musiały liczyć się z tym, że podczas rozwodu dojdzie do takiego podziału. Będzie on dotyczył wynagrodzeń za pracę, dochodów, środków zgromadzonych w banku, dochodu z majątku wspólnego, ale także wszystkich przedmiotów majątkowych nabytych po powstaniu wspólnoty majątkowej.

Małżonkowie mogą oczywiście załatwić sprawę podziału majątku poprzez umowę w formie aktu notarialnego, jednak do tego jest potrzebna zgoda i chęć wychodząca od dwóch stron. Najczęściej jednak ta kwestia jest rozwiązywana przez sąd rejonowy w ramach postępowania o podział majątku lub sądu okręgowego w trakcie postępowania rozwodowego. Tutaj już jest potrzebny adwokat, jeżeli chcemy, żeby wszystko było przeprowadzone w taki sposób, żebyśmy nie zostali stratni.

Alimenty

adwokat alimenty Toruń

Kwestię alimentów warto dobrze przedyskutować z adwokatem i określić, czego oczekujemy. W sytuacji, gdy nie jesteśmy świadomi o co dokładniej możemy się starać, nasz obrońca może nam dużo podpowiedzieć. Adwokat pomoże znaleźć korzystne rozwiązanie, tak by jedna ze stron – szczególnie zajmująca się dziećmi lub z innych powodów o mniejszych możliwościach finansowych – nie pozostała bez środków do życia.

Alimenty można zażądać na siebie od współmałżonka, jeżeli małżeństwo rozpadło się z jego winy – wymagane jest tutaj orzeczenie o winie drugiego małżonka. Wniosek taki można złożyć, jeśli jedna ze stron nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb, co wiąże się ze zmianą poziomu życia. Takie alimenty nie mogą trwać jednak dożywotnio, ponieważ termin roszczeń wygasa z upływem pięciu lat od uprawomocnienia się rozwodu. Jeżeli natomiast przed upływem tego czasu małżonek umrze, to nikt nie dziedziczy tego zobowiązania.

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci trwa do momentu, gdy nie będą mogły utrzymać się samodzielnie. Nie ma tutaj ściśle określonej granicy wiekowej, wszystko zależy od konkretnego przypadku. O takie alimenty też można się starać podczas rozwodu, jednak jeżeli będą z tym problemy, należy porozmawiać z adwokatem o możliwości ściągnięcia alimentów od dziadków lub z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do opieki nad dzieckiem

W zależności od sytuacji, w trakcie rozwodu prawo do dziecka zostaje przyznane jednemu lub obojgu rodzicom. Sąd podejmuje decyzje, gdzie zamieszka dziecko po rozwodzie rodziców oraz w jaki sposób będą wyglądały kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Warto zaznaczyć, że rodzic – nawet jeśli jest pozbawiony części praw – nadal będzie mógł współdecydować o wyborze szkoły, zajęć pozaszkolnych, miejsca spędzenia wakacji czy leczenia dziecka. W momencie, gdy strony są ze sobą w konflikcie, bezpieczniej jest zdać się w tym aspekcie na pomoc adwokata. Prawo do opieki nad dzieckiem, to delikatna sprawa i lepiej jest pozwolić działać mecenasowi.