Każdy właściciel dowolnej firmy ma wiele obowiązków. Musi przede wszystkim dbać o rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie firmom to ciężki obowiązek, wymagający wiele wysiłku. Należy mieć na uwadze wiele spraw. Bardzo ważne jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy i należytego przygotowania do pełnienia obowiązków. Dlatego niezwykle ważne jest szkolenie BHP. Nie chodzi tylko o przeszkolenie nowego pracownika, zapoznanie go z zasadami obowiązującymi w firmie. Bardzo ważne są też okresowe szkolenia, doświadczeni pracownicy, co jakiś czas muszą odświeżać swoją wiedzę z tego zakresu.

Kto podlega okresowym szkoleniom BHP?

Cała kadra zatrudniona w firmie ma obowiązek odbywania okresowych szkoleń BHP. Warto jednak dokładnie opisać, kto podlega szkoleniom. Pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami jak mistrzowie zmian, kierownicy i brygadziści muszą przechodzić okresowe szkolenia. Podobnie jak podlegli im pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych. Pierwsze okresowe szkolenie przechodzą po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Kolejną grupą podlegającą szkoleniom są pracownicy inżynieryjno-techniczni, specjaliści od utrzymania ruchu. Do tej grupy zaliczają się również technolodzy, organizatorzy produkcji i konstruktorzy maszyn. W każdej firmie produkcyjnej zatrudnieni są pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy jak też inne osoby wykonujące te zadania. Podobnie jak pozostali pracownicy mają obowiązek przechodzenia okresowych szkoleń. Funkcjonowanie firmy nie miałoby miejsca kadry biurowo-administracyjnej. Ta grupa również musi przechodzić szkolenia BHP, jeżeli praca naraża ich na warunki szkodliwe dla zdrowia albo wiąże się z odpowiedzialnością z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych mają obowiązek brania udziału w szkoleniach raz na trzy lata. Pierwsze z nich przechodzą po 12 miesiącach od zatrudnienia.

multikontrakt

Stosowne przepisy regulują jak częste muszą być szkolenia BHP. Zależy to od zajmowanego stanowiska. Szkolenia osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jeżeli pracownicy wykonują zadania szczególnie niebezpieczne, szkolenia powinny odbywać się przynajmniej raz w roku. Pracodawcy, kierownicy i osoby zarządzające pracownikami powinny przechodzić okresowe szkolenia przynajmniej raz na pięć lat. Tak samo jest w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych, specjalistów od utrzymania ruchu jak również technologów, organizatorów produkcji i konstruktorów maszyn. Kadra administracyjno-biurowa ma obowiązek brać udział w szkoleniach raz na sześć lat. Szkolenia odbywają się w formie kursów, seminariów i samokształcenia kierowanego. Pracownicy na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenia w formie instruktażu.

Szkolenia – niezwykle ważny obowiązek

Okresowe szkolenia BHP są bardzo ważne dla wszystkich pracowników i kadry zarządzającej – dzieli się z nami specjalista od szkoleń BHP w firmie Multikontrakt. Pozwalają zmniejszyć liczbę wypadków w trakcie pracy. Pracownicy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy są bardziej pewni w swoich działaniach. Wiedzą, co mogą robić na swoim stanowisku i orientują się, czego nie powinni robić. Z kolei kierownictwo doskonale zna procesy produkcyjne i na tej podstawie może wprowadzać usprawnienia. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia