Pomoc adwokata w sprawach karnych jest wartościowa na każdym etapie postępowania, niezależnie od charakteru popełnionego czynu zabronionego. Tok postępowania w sprawach karnych zależy od zarzucanego przestępstwa i okoliczności jego popełnienia, a wsparcie adwokata dla oskarżonego pozwala już od początku podjąć właściwą linię obrony. Kiedy warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata i ile to kosztuje?

Jakiego rodzaju sprawami zajmuje się adwokat do spraw karnych?

Adwokat może pomagać oskarżonemu we wszystkich sprawach karnych, a więc zarówno sprawach zwykłych, gospodarczych, skarbowych czy wykonawczych. W praktyce może więc występować w sprawach:

  • kradzieży,
  • bójek i pobić,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • rozbojów,
  • oszustw,
  • błędów medycznych,
  • zniesławienia i pomówienia,
  • posiadania i handlu środkami odurzającymi i narkotykami.

W sprawach karnych kluczowe dla rozstrzygnięcia są często już wstępne czynności procesowe i pierwsze przesłuchania, dlatego też wsparcie adwokata dla oskarżonego może być korzystne nawet w początkowych etapach postępowania.

W rozstrzyganych sprawach karnych (zwykłych, gospodarczych, skarbowych) adwokat może świadczyć pomoc w formie doradztwa prawnego, występując w roli aktywnego obrońcy lub jako reprezentant interesów osoby pokrzywdzonej. Wsparcie prawne może obejmować dodatkowo pomoc w przygotowywaniu formalności, sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, apelacjach oraz dokumentacji niezbędnej w toku postępowania. Jeśli sprawa karna dotyczy wykonywania wyroków, adwokat może wesprzeć klienta przy sporządzaniu wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia, formułować wnioski dotyczące rozłożenia kary grzywny na raty, doradzać osobom odbywającym karę więzienia oraz reprezentować osadzonych przed sądami penitencjarnymi.

Na jakiego rodzaju pomoc adwokata w sprawach karnych można liczyć?

Ze względu na wsparcie podejrzanego przez adwokata do spraw karnych w zakresie obrony, nawiązanie kontaktu z kancelarią jeszcze przed przesłuchaniem pozwoli ustalić i przygotować właściwą linię obrony oraz przekazać podejrzanemu wiedzę o przysługujących prawach i obowiązkach w toku postępowania. Zadaniem adwokata będzie zminimalizowanie grożących sankcji i środków karnych zastosowanych wobec podejrzanego, w tym uniknięcie wyroku kary pozbawienia wolności. W zależności od zarzucanego czynu, jego okoliczności i charakteru sprawy karnej, postępowanie może toczyć się różnym biegiem dlatego tak ważne jest, aby adwokat potrafił indywidualnie określić kroki działania i wspomóc podejrzanego w przejściu przez postępowanie karne.

Pomoc adwokata obejmuje udział w czynnościach procesowych, reprezentację Klienta (podejrzanego) na każdym etapie postępowania, w tym jego obronę przed sądami różnych instancji, opracowywanie i zgłaszanie wniosków dowodowych i zawiadomień, zażaleń i apelacji, a także współpracę z innymi osobami wspierającymi obronę podejrzanego. Adwokat reprezentujący podejrzanego może także zgłaszać zastrzeżenia do opinii wydawanych przez biegłych sądowych. Co ważne, adwokat specjalizujący się w sprawach karnych może występować w roli obrońcy oskarżonego albo pełnomocnika procesowego osoby poszkodowanej w wyniku przestępstwa.

Adwokat do spraw karnych

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata w sprawach karnych?

Korzystanie z usług zaufanego i doświadczonego w sprawach karnych adwokata będzie nieocenione zarówno dla podejrzanego, jak i poszkodowanego. Działając samodzielnie, bez znajomości prawa i pod wpływem emocji można popełnić podczas przesłuchania czy sprawy sądowej wiele błędów, w tym składać sprzeczne ze sobą zeznania mające poważne konsekwencje prawne. Adwokat wprowadzony w sprawę od razu i konsultowany jeszcze przed przesłuchaniem pozwoli opracować skuteczną strategię działania i obrony, wesprze w przygotowaniu właściwych dowodów w sprawie, zapewni pomoc w przypadku negocjowania lepszych warunków przyznania się do winy, a także przygotuje i zweryfikuje wszelkie składane wnioski niezbędne dla sprawy. Jego działanie pozwoli oszczędzić wiele nerwów, a często też czasu toczenia się postępowania.

Korzystanie z pomocy adwokata w sprawach karnych jest oczywiście związane z pewnymi kosztami, które będą zależne od stopnia skomplikowania i trudności sprawy, etapu postępowania oraz liczby rozpraw. Stawki ustalane są indywidualnie przez kancelarię, z którą można porozumieć się co do kwestii płatności za godzinę, za całość prowadzonej sprawy czy w innej formie wygodnej dla klienta.