Każdy, kto został ofiarą medycznego zaniedbania ze strony personelu medycznego, ma prawo żądać odszkodowania. Jak w tej sytuacji może nam pomóc prawnik?

W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości jeżeli chodzi o uzyskanie takich świadczeń w odpowiedniej wysokości. W 2012 roku uzyskaliśmy bowiem możliwość odwoływania się do każdej sprawy tego typu do specjalnej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dzięki temu więc mamy większe szanse na szybsze i bardziej skuteczne rozpatrzenie naszej sprawy. Warto pamiętać o tym, że odwoływanie się do specjalnej Komisji trwa o wiele krócej niż złożenie sprawy do sądu. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem różnych zdarzeń, jakie miały miejsce w danym przypadku. Odszkodowanie dla ofiar medycznych błędów przyznawane jest na podstawie wydatków, na jakie jesteśmy narażeni przez wystąpienie błędu lekarskiego. Warto znać swoje prawa, dzięki którym będziemy wiedzieć na jakie kroki możemy się zdecydować.

Gdy wybierzemy pełnomocnika – adwokata lub prawnika, będziemy mogli uzyskać od niego niezbędne informacje i porady na temat tego, jak postępować dalej w tej sprawie. Jeżeli wiemy, że nie poprzestaniemy na wystosowaniu pisma i nasza sprawa na pewno będzie wymagała skierowania jej do sądu, będziemy musieli wybrać usługi adwokata. Adwokat bowiem będzie mógł udzielać nam niezbędnych porad, pomagać nam pisać odpowiednie pisma oraz reprezentować nas w sądzie. Dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić, ponieważ usługi adwokata są znacznie tańsze niż np. usługi kancelarii odszkodowawczej.

Jakie mamy możliwości jako osoby poszkodowane na skutek medycznego błędu?

Jeśli chcemy ubiegać się o odszkodowanie, musimy znać wszelkie terminy i zasady, których należy przestrzegać w przypadku składania odpowiednich dokumentów. Nie zawsze bowiem bywa tak, że zmieścimy się w ściśle określonych ramach czasowych, które pozwalają nam na ubieganie się o odszkodowanie. Prawo polskie zezwala na 10-letni okres między daną operacją lub innym zdarzeniem a zauważeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego organizmu. Wciągu 3 lat od zauważenia problemu możemy starać się o odszkodowanie.Taka długość czasu jest odpowiednia na zauważenie jakichkolwiek nieprawidłowości spowodowane zaniedbaniem przez lekarza czy postawieniem złej diagnozy. Nasze prawa w tym przypadku są ściśle określone w kodeksie cywilnym. Pacjent, któremu postawiono złą diagnozę lub źle zszyto np. wątrobę podczas operacji, jest upoważniony do ubiegania się określonej przez siebie kwoty jako zadośćuczynienia. Droga, jaką obierze zależy najczęściej o stadium niepożądanych skutkach leczenia.

błąd medyczny pacjentRepresje dla winnych osób

Od pewnego czasu, coraz częściej możemy spotkać się z sytuacjami, w których stosuje się represje wobec winnych osób. Jest to skuteczna metoda, która pełni rolę kary. Represje i ich rodzaje zależne są od danej sytuacji. Nie ma bowiem określonej kary dla wszystkich, którzy dopuścili się pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Lekarze lub personel szpitala, przez których cierpimy na dodatkowe dolegliwości, zobowiązani są ponieść konsekwencje wynikające z zaniedbania lub nienależytej opieki. Najczęściej jednak decyzją Wymiaru Sprawiedliwości jest wypłacenie ustalonej kwoty osobie poszkodowanej. Represja taka jak więzienie lub utrata licencji może spotkać winnych w przypadku bardzo poważnego naruszenia prawa. Ważne są jednak szczegóły konkretnej sytuacji. Jeżeli bowiem uszczerbek na zdrowiu jest jedynie tymczasowy, kara będzie o wiele mniejsza, ewentualnie sprawa skończy się na wypłaceniu odpowiednio wysokiej kwoty poszkodowanemu.