Mając jakiekolwiek problemy lub sprawy z którymi musimy udać się do adwokata, radcy prawnego czy notariusza, bardzo często zastanawiamy się, gdzie skierować kroki.

Jeśli do tej pory nie było konieczności korzystania z tego typu usług, niewiedza i nieświadomość wielu zagadnień prawnych jest jak najbardziej zrozumiała.

Notariusz, to powołany przez ministra sprawiedliwości prawnik, który upoważniony jest do konkretnych, z góry ustalonych czynności. Jego działalność określa i reguluje między innymi polska ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Czynności notarialne, którym strony pragną nadać moc prawną. To oznacza, że z jego pomocą jesteśmy w stanie stworzyć dokument, który będzie miał charakter pisma urzędowego. Respektowanego i poważanego.

Jakie są zatem najważniejsze czynności notarialne? Jakie sprawy może z pomocą notariusza załatwić?

Najważniejsze czynności notarialne

Do czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza odnosi się wspomniany już art. 79 ustawy Prawo o notariacie.

Zgodnie z nim, wśród najważniejszych czynności notarialnych wymienić można kolejno: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń własnoręcznych podpisów, sporządzanie różnego rodzaju wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także spisywanie protokołów zgromadzeń wspólników walnych zgromadzeń. Poza tym z pomocą notariusza możemy dokonać również spisania protokołu przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu po zmarłym.

notariusz śląsk

Do pozostałych czynności notarialnych należy też: sporządzanie czynności wynikających z odrębnych przepisów, sporządzanie weksli i czeków, doręczanie oświadczeń, sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i różnego rodzaju dokumentów, a także przyjmowanie na przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych czy danych umieszczonych na nośnikach pamięci.

Mimo wszystkich powyższych czynności, których dokonywać może notariusz, to właśnie akty notarialne stanowią najczęściej spisywane dokumenty. W swej formie polegają one na tym, że notariusz uczestniczy w pisaniu i edytowaniu treści, spisuje ją, a następnie odczytuje. Jeśli zapis jest zgodny z wolą stron zostaje on podpisany i od tej chwili ma swoją moc prawną.

Opłaty i kwestie finansowe przy czynnościach notarialnych

Notariusz w trakcie wykonywana wszystkich czynności do których jest uprawniony musi czuwać nad zabezpieczeniem praw i interesów obydwu stron. Wszystkie sporządzone przez niego dokumenty i akty po prostu muszą być spisane tak, by były możliwie jak najbardziej zrozumiałe i przejrzyste.

Za dokonywane w ramach swojej pracy czynności, notariusz pobiera tak zwaną taksę notarialną. Jej maksymalne stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

notariusz ruda śląska

Wybór kancelarii notarialnej – Katowice

Wybierając kancelarię notarialną, dobrze jest kierować się odległością. Z racji tego, iż może zdarzyć się, że będziemy musieli zajrzeć do niej więcej niż raz, idealnie byłoby gdybyśmy mieli do niej po prostu blisko. Jednak to nie jedyna ważna kwestia. Dobrze jest wybrać notariusza kompetentnego, doświadczonego i przede wszystkim – dokładnego. Od zapisu aktu notarialnego naprawdę wiele zależy. Nawet pominięcie szczegółu może w przyszłości zrodzić wiele problemów.

Jeśli możemy wybrać kancelarię notarialną z własną stroną internetową, tym lepiej. W Katowicach takową prowadzi na przykład Kancelaria Notarialna notariusz Zuzanny Wojtaszek – Bałazińskiej i Kingi Bednarz – kancelarianotarialnakatowice.pl Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, potencjalni petenci mogą zapoznać się z ofertą kancelarii, przeczytać o realizowanych czynnościach i ustosunkować się do wszystkich informacji przedstawionych na stronie.