Zmagając się z prawnymi problemami bardzo możliwe, że prędzej czy później będziemy zmuszeni skorzystać z pomocy profesjonalistów. Różne sprawy wymagają jednak różnych specjalistów.

Po innego rodzaju pomoc udajemy się bowiem do adwokatów czy prawników, a po innego do notariuszy. W tym artykule skupimy się jednak na tych ostatnich – pokrótce przybliżając specyfikę ich zawodu. Dawniej, osoba która wykonywała czynności notarialne nazywana była rejentem. Ktoś taki w trakcie nieobecności monarchy sprawował w jego imieniu władzę. Dziś, choć notariusz nie pełni już tak znaczącej roli, nadal jest jednak zawodem niezwykle istotnym.

W dzisiejszych czasach notariusze, to bowiem prawnicy którzy zyskali od ministra sprawiedliwości specjalne uprawnienia. Uprawnienia dotyczące wykonywania czynności notarialnych, a więc kolejno: sporządzania testamentów, sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów, spisywania protokołów, sporządzania projektów aktów i wszelkiego rodzaju oświadczeń.

I choć notariusze nie są funkcjonariuszami państwowymi, ani nawet urzędnikami, są jednak osobami zaufania publicznego. A to oznacza, że swoje obowiązki wykonywać muszą w sposób rzetelny i jak najbardziej profesjonalny, zachowując przy tym dyskrecję, a nawet anonimowość. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień notariuszy znajduje się w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku.

notariusz śląsk

Jak zostać notariuszem?

By zostać notariuszem trzeba liczyć się z długą i krętą ścieżką edukacji. Wszystko zaczyna się jednak klasycznie. Najpierw należy więc ukończyć studia prawnicze. Następnie zdać egzamin na aplikację notarialną, a już po jej odbyciu zaliczyć egzamin zawodowy. To jednak nie koniec. Kolejnym etapem jest bowiem obowiązkowa asesura, która trwa nie krócej, niż dwa lata. Ale do rzeczy…

Na terenie naszego kraju, osoby, które zgłaszają się na aplikację notarialną muszą posiadać obywatelstwo polskie i w pełni korzystać z praw cywilnych oraz obywatelskich. Co więcej, powinny być one tak zwanego nieskazitelnego charakteru i dać rękojmię odpowiedniego wykonywania opisywanego zawodu.

Sam egzamin notarialny składa się natomiast z trzech głównych części i trwa tyle samo dni. W pierwszym dniu wszyscy aplikanci rozwiązują test, który składa się ze stu pytań. W drugim dniu opracowują projekt aktu notarialnego i opinię prawną. W trzecim dniu robią to ponownie. Po zaliczeniu egzaminu czeka ich jeszcze asesura, która trwa minimum dwa lata. Dopiero wtedy magister prawa może zostać mianowany notariuszem i oficjalnie wykonywać czynności notarialne.

kancelaria notarialna ruda śląska

Jak wygląda praca notariusza?

Na ogół praca notariusza polega rzecz jasna na sporządzaniu aktów notarialnych. To właśnie z takimi sprawami klienci zwracają się do niego najczęściej. Prawo jasno bowiem określa, że akt notarialny jest potrzebny i konieczny, a wykonanie go w pewnych okolicznościach jest po prostu niezbędne. Koniecznym staje się na przykład podczas przekazania praw własności do nieruchomości lub aktu darowizny.

Wizyta u notariusza, jak w przypadku katowickiej kancelarii notarialnej Zuzanny Wojtaszek Bałazińskiej i Kingi Bednarz z kancelarianotarialnakatowice.pl, skończyć się może również oddaniem w jej ręce cennych przedmiotów w postaci znacznych sum pieniędzy, papierów wartościowych czy nośników elektronicznych z ważną treścią.

Bywają jednak sytuacje w których notariusz może odmówić pomocy. Należą do nich okoliczności w których wykonanie konkretnej czynności notarialnej nie jest w zgodzie z prawem lub gdy zachodzi obawa, że osoba zgłaszająca się po pomoc, nie ma prawa do podejmowania danej czynności.