Podejmując decyzję o rozwodzie, obok trudnych emocji pojawia się również kwestia związana z kosztami. Zależą one w dużej mierze od tego, czy rozwód przebiega na podstawie zgodnego podziału majątku, czy też zachodzi konflikt lub konieczność walki o prawa do opieki nad dziećmi. Poniżej przedstawiamy informacje na temat najważniejszych kosztów podczas sprawy rozwodowej. 

Najważniejsze koszty sprawy rozwodowej

Pierwsza opłata związana jest ze złożeniem pozwu o rozwód, którego ceną stałą jest 600 złotych. Inna kwota może występować w przypadku rozwodu za porozumieniem stron – wówczas każda ze stron uiszcza jedynie 150 złotych. 

Koszty oczywiście wzrastają w sytuacji, gdy małżonkowie są w konflikcie uniemożliwiającym porozumienie, wówczas może być potrzebne skorzystanie z pomocy mediatora, przy czym cena za jego usługi może wynieść nawet 500 zł

Dodatkowo, jeśli na świecie pojawiły się dzieci, konieczny może być dodatkowy koszt w postaci opinii biegłych sądowych

Ważnym punktem jest również opłata za wniosek o podział majątku, którego cena różni się w zależności od tego, czy małżonkowie zgodnie ustalili, jak ów podział ma wyglądać, czy też wnioskują o dokonanie podziału przez sąd. W tym pierwszym przypadku opłata wynosi jedynie 300 zł, zaś w drugim przypadku trzeba liczyć się już z kosztem rzędu 1000 zł. 

Podział majątku u notariusza

Małżonkowie mogą zdecydować się na podział majątku w toku postępowania rozwodowego przed sądem, po złożeniu wspomnianego już wniosku o podział majątku, lub też zdecydować się na podział majątku u notariusza. Wizyta u niego może być konieczna w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jako że w takim przypadku koszty związane z podziałem majątku będą wynosiły tyle, ile kosztuje sporządzenie aktu notarialnego.

Inną ważną opłatą jest taksa notarialna. Stanowi ona wynagrodzenie dla notariusza za udział w sprawie, a jej wysokość jest zależna od wartości dzielonego majątku i określona w przepisach sporządzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kwota ta może wahać się od 100 do nawet 10 tys. zł, przy czym konieczne jest doliczenie opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie odpisów, czy też uiszczenie odpowiednich podatków. 

Pomoc adwokata w sprawie rozwodowej

Niemal każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne do przeprowadzenia potrafią być rozwody. Szczecin jest jednak miastem, w którym znalezienie dobrego prawnika nie powinno sprawiać większych trudności. Pomoc adwokata podczas sprawy rozwodowej jest praktycznie nieodzowna, dlatego że dzięki odpowiedniemu doświadczeniu i znajomości prawa może on przyspieszyć przeprowadzenie całej sprawy rozwodowej.

Ile może kosztować pomoc prawnika?

Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenie adwokata jest już sprawą umowną, dlatego że zależy od wykonywanych przez niego czynności i stopnia skomplikowania sprawy. Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, wynagrodzenie prawnika w związku ze sprawami o rozwód nie może być niższe niż 720 zł, wiadomo jednak, że w praktyce prawnicy pobierają znacznie wyższe honoraria, które mogą wynieść nawet 6 tys. zł. 

Różne są także sposoby obliczania ostatecznego wynagrodzenia: klient może umówić się z prawnikiem na stawkę ryczałtową, godzinową lub na uiszczenie opłaty za wykonanie konkretnej usługi. 

rozwód

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Jak już wiadomo, najtańsze i najszybsze do przeprowadzenia są rozwody w przypadku małżeństw bezdzietnych i rozwodzących się w zgodzie, bez orzekania o winie. Złożenie zgodnego wniosku o podział majątku pomaga obniżyć opłatę sądową aż o 700 zł, a wspólne złożenie pozwu o rozwód to oszczędność rzędu 300 zł. 

Osiągnięcie porozumienia w związku z najważniejszymi kwestiami pomoże również ograniczyć koszty związane z pomocą prawnika lub mediatora, czy też nawet zapewni możliwość rezygnacji z tego typu usług. 

Warto też pamiętać o tym, że jeśli rozwód zostanie przeprowadzony bez orzekania o winie, wówczas powód ma szansę odzyskać kwotę złożoną za pozew o rozwód – 150 zł zwraca sąd, a kolejne 150 zł zwraca były małżonek. 

Rozwód potrafi być trudny nie tylko finansowo, lecz też emocjonalnie. Znając już jednak najważniejsze koszty i sposoby na ich obniżenie, znacznie łatwiej będzie oszacować wydatki związane z rozpoczynaniem nowego etapu życia.