Prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy większej firmy zawsze wiąże się z koniecznością korzystania z usług prawnych. Zarówno w trudnych sprawach sądowych i komornych, jak i w przypadku przygotowywania umów, zawierania spółek, wyjaśniania kwestii podatkowych czy rozwiązywania kontraktów z pracownikami, pomoc ze strony doświadczonego w danej dziedzinie prawnika może okazać się dla firmy niezbędna. Dlaczego i z jakich usług prawnych przedsiębiorcy korzystają dziś najczęściej?

Rejestracja spółki i status prawny firmy

Pierwszym spotkaniem z usługami prawniczymi większości firm będą sprawy związane z wyborem odpowiedniej formy prawnej dla planowanego biznesu, a także kwestie obsługi procesu rejestracji przedsiębiorcy w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Firmy mogą zasięgnąć porad prawnych w momencie przygotowywania i zmiany umowy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy innych spółek, przygotowywania spotkań i zebrań o tematyce prawnej w obrębie spółek, przygotowywania protokołów z tego typu zebrań, a także w trakcie przygotowywania różnego rodzaju uchwał. Ciekawą usługą z zakresu obsługi prawnej firm będzie też możliwość zlecenia kompleksowej analizy stanu spółki z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych i finansowych (tzw. due dilligence).

Zarządzanie interesami pracowników

Właściwie każda firma posiada w swoich szeregach określoną liczbę pracowników, których interesami powinna zajmować się oczywiście zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. W zakres usług prawnych świadczonych właśnie w zakresie obsługi kadrowej można wliczyć między innymi pomoc przy konstruowaniu umów o pracę, umów w zakresie działalności konkurencyjnej, analizie możliwości alternatywnych form zatrudnienia, tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, przygotowywaniu oświadczeń o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę czy wreszcie pomoc w prowadzeniu sporów pracowniczych. Co ważne, z tego typu usług mogą korzystać zarówno pracodawcy jak i sami pracownicy, którzy próbują wywalczyć sobie zwrot wypracowanych nadgodzin, zaskarżyć pracodawcę o mobbing czy wybrać w sprawie o bezprawne zwolnienie.

Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

Firmy jak nigdy przykładają dziś wagę do kwestii ochrony danych osobowych i własności intelektualnej swoich klientów, partnerów i współpracowników. Z rozporządzeniami takimi jak RODO każdy musi uważać dziś na to, by sporządzane oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku, usługi świadczone drogą elektroniczną czy podejmowane umowy były w stu procentach zgodne z obowiązującym prawem. Wśród usług prawniczych z zakresu IT i własności intelektualnej firmy mogą korzystać też z pomocy w przygotowaniu oraz opiniowaniu umów o przeniesienie prawa do tzw. know-how, patentu, znaku towarowego, wspólnotowego znaku towarowego,  wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wzoru wspólnotowego, oprogramowania i innych wytworów własności intelektualnej, pomocy w przygotowywaniu i opiniowaniu umów licencyjnych czy wreszcie dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

Sprawy sądowe i komornicze

Występowanie przed sądami wszelkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą czy innymi organami administracji publicznej, wszelkiego rodzaju sprawy windykacyjne i upadłościowe, odszkodowania, czy dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych to zdecydowanie jedne z poważniejszych spraw, z jakimi muszą od czasu do czasu mierzyć się przedsiębiorcy. Posiadanie odpowiedniego reprezentanta z ramienia prawa pozwala tu poczuć jakąkolwiek kontrolę nad sprawą i uzyskać gwarancję pełnego wglądu w przepisy i prawną stronę sytuacji, dzięki czemu sprawa ma szansę zostać rozwiązana na korzyść firmy bądź też z najmniejszą szkodą dla niej i jej pracowników. Firmy mogą oczywiście korzystać też z pomocy w zakresie podatków, przetargów, czy dotacji z Unii Europejskiej, w których kwestii niejednokrotnie uczestnictwo w sprawach sądowych jest nieuniknione.

Powodów, dla których firmy mogą korzystać dziś z pomocy poradni prawnych jest sporo, a większość z nich dotyczy ważnych i wiążących decyzji odnośnie różnych aspektów prowadzenia firmy. Czy więc będą to kwestie związane z podpisywaniem umów z pracownikami, regulowaniem podatków, udziałem w przetargach czy kontaktem z urzędami, uzyskanie pełnego wglądu w sytuację prawną firmy zdecydowanie ułatwia prowadzenie legalnej działalności na rynku.