Przejście na zdalny tryb pracy podczas pandemii koronawirusa było naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem w tamtym okresie. Natomiast dzisiaj, kiedy liczba zarażeń maleje, w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje, że ludzie korzystają z wielu usług online, bo tak jest po prostu szybciej i wygodniej. 

Jednym z takich przykładów może być np. teleporada lekarska. Rozwiązanie to w dalszym ciągu jest bardzo dobre, ponieważ ludzie, chcąc dbać o bezpieczeństwo swoje i innych nie muszą za każdym razem osobiście przychodzić do przychodni, by odbyć jedynie okresową wizytę. 

Mimo, że wiele systemów jest przygotowanych na zdalne działanie służby zdrowia, to dla niektórych władz jest to bardzo uciążliwe, gdyż muszą sprawdzać prawdziwość wystawianych dokumentów. Dotyczy to oczywiście e-recept, ale w jeszcze większym stopniu wystawiania zwolnienia lekarskiego.

Wystawianie L4

Aby stwierdzić, że pacjent jest niezdolny do pracy przez okres trwania choroby, należy przeprowadzić odpowiedni wywiad medyczny i zbadać pacjenta. Na podstawie zweryfikowanych objawów lekarzy wystawia L4 na papierze, które później chory musi dostarczyć pracodawcy.

E-zwolnienie

Czasem jednak obecność pacjenta w przychodni nie jest możliwa, dlatego pada decyzja o teleporadzie. Podczas takiej e-wizyty lekarz nie jest w stanie w 100% ocenić zdolności pacjenta do pracy, ponieważ czasem wizyta ta ma formę zwykłej rozmowy telefonicznej, w której lekarz musi zdiagnozować chorego jedynie na podstawie tego, co ten mu powie. Dlatego też wystawianie zwolnienia online jest bardzo ryzykowne, ponieważ pacjent może oszukać lekarza i wyłudzić od niego e-zwolnienie. 

Nie można jednak ukryć, że taka forma L4 jest dużo bardziej praktyczna, ponieważ lekarz wystawia je w specjalnym systemie jedynie kilkoma ruchami – poprzez wpisanie danych i podanie numeru PESEL. Następnie e-ZLA trafia do pracodawcy, a pacjent dostaje zwolnienie bez konieczności wychodzenia z domu.

Kontrola lekarzy

Przez znaczne ułatwienie wystawiania e-zwolnień lekarze, zwłaszcza podczas pandemii, są stale kontrolowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas teleporady nie są oni w pełni sprawdzić objawów, ale także nie mają jak zweryfikować tożsamości pacjenta. Taki problem został częściowo rozwiązany przez przeprowadzanie e-wizyt z pomocą kamerek, jednak w dalszym stopniu wiele przychodni korzysta jedynie z telefonów. 

Jeśli więc w ten sposób otrzymaliśmy e-zwolnienie, to istnieje duża szansa, że do naszych drzwi zapuka przedstawiciel ZUS-u, który sam oceni czy wystawienie zwolnienia było uzasadnione. Jeśli nie, wówczas zostaje ono anulowane, a lekarz je wystawiające może ponieść naprawdę poważne konsekwencje.

Co grozi za nieprawidłowo wystawione L4?

Lekarz nie może w pełni ocenić stanu pacjenta przez telefon i czasem mylnie wystawi zwolnienie, aczkolwiek zdarzają się również takie przykłady, że wystawia on L4 jedynie na prośbę być może zaznajomionego pacjenta, który akurat w danym momencie potrzebuje wolnego od pracy. 

Jeśli takie przewinienie zostanie mu udowodnione, wówczas na podstawie wyroku sądu lub komisji lekarskiej może on utracić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku, natomiast jeśli takie nieprawidłowości występują częściej, może on również zostać zwolniony dyscyplinarnie z wykonywania zawodu lekarza.

lekarz wypisujący zwolnienie

Pomoc prawna dla lekarzy

Zdarzają się takie przypadki, w których lekarze zostają niesłusznie oskarżeni o wystawianie zwolnień przez urzędnika ZUS-u, głównie z winy oszukującego pacjenta. Wówczas mają oni prawo do obrony i udowodnienia, że zostali wprowadzeni w błąd. 

Z pomocą przychodzą im wówczas adwokaci. Najlepiej jeśli dana przychodnia lub szpital posiada prawnika zatrudnionego na wyłączność, który zna się na sprawach medycznych – wtedy będzie on w stanie lepiej pomóc lekarzowi. 

Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, wówczas specjalista może skorzystać z porad prawnych dla lekarzy. Prawnicy oferujący takie usługi znają się na prawie medycznym i wiedzą, jak radzić sobie z nadużyciami ze strony pacjentów, dlatego niewątpliwie będą w stanie pomóc oskarżonemu lekarzowi.

Widać więc, że kwestia wystawiania L4 online znacznie ułatwiła ludziom korzystanie z usług lekarskich, to jednak takie e-wizyty mogą być dla nich źródłem wielu problemów, nawet tych prawnych zagrażających stanowisku lekarzy. Warto więc rzetelnie odbywać teleporady czy będąc lekarzem, czy pacjentem, by uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z kontrolą z urzędów.