Obowiązek alimentacyjny większości osób kojarzy się z typową sytuacją – rozwiedzione małżeństwo, dzieci zostają z matką, ojciec płaci alimenty. Do tego często mamy od razu ciąg dalszy – alimenty są za małe, matka lub dziecko składa pozew do sądu, potrzebny jest dobry adwokat. Lub inaczej – osoba zobowiązana uchyla się od obowiązku płacenia alimentów (a to kosztuje budżet państwa co roku kilkanaście milionów złotych…).

Kogo obowiązują alimenty?

Alimenty polegają na regularnym dostarczaniu określonej osobie kwoty pieniędzy w ustalonej wysokości. Kwota ta ma na celu zabezpieczenie egzystencji. I tu pierwszy mit ulega obaleniu – alimenty mogą być zasądzone nie tylko na rzecz dzieci. W przypadku niepełnoletnich, którzy nie mogą sami zarobić na swoje utrzymanie, alimenty mają pokryć koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka. Jednak obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony także na dorosłe dzieci, jeśli rodzic złoży pozew o alimenty.

Instytucja alimentacji ma na celu poprawę więzi, podkreślenie i uświadomienie ludziom, że wsparcie osób najbliższych, także finansowo, jest ich obowiązkiem. Czasem nie da się wyegzekwować tego obowiązku inaczej, niż procesem sądowym, nawet jeśli obowiązek ten wynika z ustawy. Niestety wiele osób uchyla się od płacenia alimentów. Co można zrobić w takiej sytuacji?adwokat alimenty Wrocław

Uchylanie się od alimentów

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, dlatego możliwe jest pociągnięcie osoby uchylającej się do odpowiedzialności karnej – muszą jednak być spełnione trzy warunki:

  1. Wykazanie, że dana osoba rzeczywiście jest zobowiązana (lub była zobowiązana w danym okresie, gdyż roszczenia alimentacyjne nie ulegają przedawnieniu) do płacenia alimentów, ustawowo lub orzeczeniem sądu,
  2. Niepłacenie świadczeń ma charakter uporczywości (mimo wezwań, wielokrotnie uchylał się od spłaty świadczeń, mimo że posiada możliwość zadośćuczynienia swoim obowiązkom wobec uprawnionego),
  3. Skutkiem braku alimentacji osoba uprawniona do alimentów była lub jest narażona na brak środków pozwalających zaspokoić podstawowe potrzeby egzystencjalne i bytowe.

W takiej sytuacji do sprawcy zaniechania zostaje skierowany pozew, a ściągnięcie alimentów może być zasądzone wyrokiem. Dodatkowo sprawca może zostać ukarany w inny sposób – grzywną lub karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Tak samo dzieje się w przypadku uchylania się od spłaty renty zasądzonej w zamian za wyrok dożywocia lub za spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dowiedz się więcej na adwokat alimenty Wrocław – i poznaj swoje prawa.